The best Side of reintegratie onderwijs

Dat betekent dat u langs moet komen op het spreekuur van de arbodienst of bedrijfsarts. Of dat u thuis blijft voor controle. Uw werkgever kan u vertellen wat de regels zijn bij uw bedrijf.

Stuur dan een e-mail naar [email protected] Deel nog geen persoonlijke gegevens satisfied ons. Wij mailen u terug achieved een bericht dat beveiligd is fulfilled Zivver. Als u hierop reageert, dan is uw antwoord ook beveiligd.

. Zo weet u op tijd of u de doelstellingen haalt. U en uw werkgever brengen ook de bedrijfsarts regelmatig op de hoogte van het verloop van uw re-integratie.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft Wat gebeurt er als ik wijzigingen niet of niet goed doorgeef?

Denk eraan dat u vanaf het instant dat u een Ziektewet-uitkering krijgt, een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

Eerst bespreekt u met uw eigen werkgever of detachering iets voor u is. Samen fulfilled uw bedrijfsarts of de arbodienst bekijkt u daarna wat uw mogelijkheden zijn. Krijgt u steun van een re-integratiebedrijf? Dan helpt het bureau mee zoeken naar een goede werkplek voor detachering.

Als een spoor two traject ook niet heeft geleid tot het vinden van passend werk, kan de werknemer een WIA aanvraag doen bij het reintegratie UWV.

U bespreekt minstens eenmaal in de six weken achieved uw werkgever hoe het gaat satisfied uw re-integratie. Deze gesprekken legt uw werkgever extensive in de (Eerstejaars) evaluatie

Gaat uw ex-werknemer weer werken bij een andere werkgever, nadat de WW-uitkering die bij u in rekening wordt gebracht enige tijd heeft gelopen?. En wordt hij vervolgens opnieuw ontslagen, terwijl hij nog maar kort werkte bij zijn nieuwe werkgever?

Motiveer steeds waarom aangepast of ander werk binnen uw organisatie onmogelijk is. Doet u dit niet, dan kan uw werknemer een technique opstarten voor onredelijk ontslag of discriminatie op basis van gezondheidstoestand. Bovendien riskeert u administratieve boetes van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Het is dus van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan. Het doorlopen van een re-integratietraject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt wel mogelijkheden zijn voor re-integratie, en hen te helpen deze kans te grijpen.

Deze aanpassing kan geleidelijk worden afgebouwd totdat de werknemer zijn overgekomen werk opnieuw volledig uitoefent. Progressieve werkhervatting is meestal mogelijk fulfilled behoud van (een deel van) de uitkering voor arbeidsongeschiktheid die vanuit de ziekteverzekering worden uitgekeerd, mits men hiervoor de toelating krijgt van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen around uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit werk en heeft u dit niet binnen 48 uur nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *